Zrealizowane inwestycje

Lista wybranych robót budowlanych zrealizowanych przez naszą firmę w ostatnich latach:

• Budowa bloku gazowo-parowego w wysokosprawnej kogeneracji przez KGHM Polska Miedź S.A. w Głogowie – generalny wykonawca: konsorcjum Buduj S.A., Energoinstal, Elektrobudowa. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy:
– Sieci wody pitnej i p.poż. w rejonie Budynku Głównego
– Instalacja wod-kan Budynku Głównego
– Instalacja hydrantowa Budynku Głównego
– Instalacja wody zmywnej Budynku Głównego
– Podłączenie zewnętrzne wod-kan budynku GSE

• Budowa Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego – generalny wykonawca: Skanska S.A. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy przyłącza wod-kan do następujących obiektów:
– Budynek Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii
– Budynek Centrum dla Zdrowia Człowieka
– Budynek Centrum Technologii Informatycznych
– Inkubator Przedsiębiorczości

• Przyłącza wod-kan w hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną firmy Darstal w Nowym Kisielinie – generalny wykonawca: Skanska S.A.
• Instalacje i przyłącza wod-kan w „Zespole Handlowo-Usługowo-Mieszkalnym Junior” w Nowej Soli – generalny wykonawca: Skanska S.A.
• Remont wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej do cel mieszkalnych w budynku penitencjarnym Aresztu Śledczego w Nowej Soli
• Instalacje i przyłącza wod-kan w Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Nowej Soli – generalny wykonawca: BGR BAU
• Odwodnienie dróg i placów w Zakładzie Penitencjarnym w Wałowicach
• Instalacje wod-kan Hali Widowiskowo-Sportowej na terenie Zespołu Szkół Samorządowych w m. Bobrowice – generalny wykonawca: Exalo Drilling S.A.
• Przyłącza wod-kan dla Magazynu Rockfon-Cito z obiektami związanymi na terenie fabryki Rockwool w Cigacicach – generalny wykonawca: Primeconstruction
• Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, budynku zaplecza socjalno-szatniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – generalny wykonawca: Exalo Drilling S.A.
• Przyłącza wod-kan dla budowy zakładu produkcyjnego „Royalpack” w Słonym – generalny wykonawca: Skanska S.A.